O firmie

Kilka słów o profilu naszej działalności

Od kilkunastu lat nasza Firma zajmuje się świadczeniem usług wyceny wartości nieruchomości i innych praw majątkowych na potrzeby klientów instytucjonalnych jak i osób fizycznych.

Przygotowujemy opracowania w formie Operatów Szacunkowych, oraz Opinii o wartościach nieruchomości do różnych celów zgodnie z wymogami właściwych ustaw, rozporządzeń i przepisów wykonawczych.

Sporządzenie Operatu Szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości poprzedzone jest analizą i weryfikacją stanu prawnego nieruchomości na podstawie przekazanych przez Klienta, bądź przez nas uzyskanych dokumentów.

Świadczymy usługi na terenie Szczecina i innych powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Współpracujemy ze specjalistami branży budowlanej, a także szeregiem instytucji finansowych w tym z Bankami udzielającymi kredytów hipotecznych.

Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie.

Firma jest ubezpieczona w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

"mgr inż. Bartłomiej Chodyniecki był członkiem Komisji opiniującej prawidłowość sporządzanych operatów szacunkowych, przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych""

Nasza Oferta

Przedstawiamy najważniejsze punkty oferty naszego biura

Nasza oferta obejmuje wyceny:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych
 • adaptacji strychów na mieszkania
 • pomieszczeń wyłączonych z części wspólnych budynku
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • nieruchomości usługowych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych
 • a także innych, niewymienionych w powyższym katalogu

Przygotowujemy wyceny w formie operatów szacunkowych, a także opinii o wartości nieruchomości do różnych celów m.in. :

 • kupna i sprzedaży
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • podziału majątku
 • przekształceń spółdzielczych własnościowych praw do lokali w prawo własności
 • aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie
 • podatkowych – podatku od czynności cywilno-prawnej
 • podatku od spadku i darowizny
 • spisu inwentarza
 • ubezpieczeń nieruchomości, lokalu
 • a także inne, niewymienione w powyższym katalogu

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe dokumenty które są wymagane do sporządzenia Operatu Szacunkowego czy też Opinii. Szczegółowe dokumenty w każdym przypadku uzgadniamy indywidualnie z klientami.


Nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • ewentualnie inne do uzgodnienia

Nieruchomości lokalowe:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej – dotyczy lokalów spółdzielczych
 • akt notarialny nabycia lokalu przez obecnych właścicieli (jeżeli jest)

Nieruchomości gruntowe zabudowane:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • pozwolenie na budowę (dla obiektów w budowie)
 • akt notarialny nabycia nieruchomości
 • dokumentacja projektowa (jeśli jest dostępna)
 • ewentualnie inne do uzgodnienia

Szkolenia i uprawnienia

Przedstawiamy Państwu część uprawnień, świadectw zawodowych oraz ukończonych szkoleń, dokumentującychą naszą aktywność w podnoszeniu kwalifikacji jak i śledzeniu zmian w prawodawstwie. Nie poprzestajemy tylko na tym. Stale się rozwijamy i poszerzamy naszą wiedzę, by nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie.

Formularz kontaktowy - zlecenie online

 • Szczecin, ul.Iwaszkiewicza 42, lokal 2

 • wycenylogo@poczta.onet.pl

 • +48 602 391 455, 91 46 43 793 (fax)